A 2019/2020 tanévre vonatkozóan az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 keretében kialakítandó települési ösztöndíj pályázat keretei hátrányos helyzetű középiskolai oktatásban  és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 09. 06. péntek 10:00 óra.

 

I.  A pályázat kiírója: Balatonfüred Város Önkormányzata, mint az EFOP-1.5.2-16-201700016azonosítószámú Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben című projekt megvalósítására létrejött konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) vezetője  

II. Az ösztöndíj célja és elnyerésének feltételei 

  A Települési Ösztöndíj Pályázat alapvető céljai elsősorban,  

  A fentiek értelmében a tervezett pontrendszer belső súlyozása:  

Az ösztöndíjak értékelésére a Konzorciumvezető 3 fős bíráló bizottságot hoz létre  

(továbbiakban: BB)  

BB elnöke: Hári Lenke alpolgármester  

BB tagjai: Schmidtné Kositzky Anett, Perger Zoltánné  

A felsőoktatásból érkező tanulók pályázatai esetében, elsősorban a hiányszakmákat tanulók támogathatóak, úgy, mint: óvodapedagógus, tanító, szakos tanár, orvos, fogorvos, védőnő, szociális munkás, mérnök, kulturális szakember és egyéb.  

  

Nem részesülhet Települési Ösztöndíjban, aki más forrásból ösztöndíjban részesül. Erre vonatkozóan nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak.  

  

III. Az ösztöndíj pályázat lebonyolításának menete  

  

 1. A Konzorcium pályázatot ír ki és bírál el. Ezt követően a sikeres pályázóval a konzorciumi tag helyi önkormányzat támogatási szerződést köt.  

 2. A 2019-2020-as tanév ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2019.08.28.  

 3. A pályázatok beadási határideje: 2019. szeptember 06. (péntek) 10:00 óra  

 4. A pályázatok beadásának helye: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 7-es számú irodában ügyfélfogadási napokon, illetve a Konzorciumi települések székhelyei) 

 5. A pályázat beadásának módja: személyesen vagy meghatalmazott útján. 

 6. A pályázatok elbírálási határideje: 2018. szeptember 06. (péntek) 12:00 óra  

 7. Az ösztöndíj összege és folyósítása:   

  

  IV: Az ösztöndíjra való jogosultság felülvizsgálata, az ösztöndíj megszűntetése   

 1. Az aktív hallgatói jogviszony fennállását félévente, szeptember 30. napjáig és február utolsó napjáig az ösztöndíjjal támogatott hallgatónak az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolásnak a Konzorciumi tag önkormányzathoz történő benyújtásával igazolnia kell. Ezzel egyidejűleg a BB eseti  kérésére, az ösztöndíjjal támogatott hallgató a tanulmányairól a BB számára tájékoztatást ad.   

 2. Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése   

(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:   

 1. a tanuló a kiírási feltételeknek való megfelelést a félévenkénti felülvizsgálat során nem tudja igazolni  

 2. az ösztöndíjban részesülő hallgató a hallgatói jogviszony fennállását a III/1. .pontban meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását a helyi önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;   

 3. a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy a BB bármilyen módon megtévesztette, vagy  

 4. a pályázó az ösztöndíj folyósításának megszüntetését bármely okból kéri.   

(2) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a BB indokolással ellátott javaslata alapján a támogató Konzorciumi önkormányzat polgármestere dönt.   

(3) A jogalap nélkül felvett ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetés elrendeléstől számított 30 napon belül, a jogosultság megszűnésétől számítottan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni.   

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (“sütiket”) használunk.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő böngészéshez el kell fogadnia a cookie-k használatát. További információk.